Enkelt gratis PowerPoint værktøj, som sætter præcise tidspunkter i notefeltet på hvert slide

Se hvordan det virker:

 

1. Fortæl, hvornår du starter

I noten til første slide, skriver du det tidspunkt, hvor du starter din præsentation eller undervisning.

2. Sæt tid på hvert slide

Skriv i notefeltet under hvert slide, hvor mange minutter et slide eller en gruppe af slides tager.

3. Gem og opdater tid

Når SlideTimer kører, opdaterer værktøjet tidspunkterne for alle slides, hver gang, du gemmer din præsentation. På den måde, kan du altid se præcis hvad klokken bør være, når du når til et bestemt slide. Og tidspunkterne tilpasser sig, så snart du gemmer – også når du sletter, tilføjer eller rykker rundt på slides.

Bonus: Print en slide-oversigt med klokkeslet

Når du er færdig med at time dine slides, kan SlideTimer generere en overskuelig oversigt over alle slides med både tidspunkter og minuttal. Lige til at printe ud og have liggende foran dig, så du kan følge med i din præsentation uden hele tiden at kigge op på lærredet bag dig.

 

Trin for trin:

5/5

1. Hent SlideTimer Powerpoint
SlideTimer er lavet som en makro til en grund Powerpoint, som du kan starte med at hente lige her:

Hent SlideTimer

2. Åbn den hentede præsentation
Åbn nu SlideTimer præsentationen og husk at sige ja til at aktivere makroer, da SlideTimer ellers ikke fungerer.

3. Opret slides normalt
Lav nu dine slides, som du plejer eller kopier slides over i SlideTimer præsentationen fra en anden PowerPoint.

4. Start SlideTimer
Tryk ALT-F8 på dit tastatur. (nogle bærbare er indstillet, så du i stedet skal trykke ALT-Fn-F8).

I vinduet, der kommer frem, vælger du “OpdaterTidNaarJegGemmer” og trykker på “Afspil”.

5. Gem
Tryk CTRL-S eller klik på “Filer” og “Gem” for at gemme præsentationen. Første gang, du gemmer, skriver SlideTimer både tidspunkt og minuttal i notefeltet under hvert slide – som udgangspunkt, hvor hvert slide tager 0 minutter og præsentationen starter kl. 8:00. Tidspunket står i firkantede parenteser sådan: [8:00] og minuttallet for hvert slide står i dobbelt parenteser sådan: ((4)), hvilket altså betyder, at dette slide er beregnet til at tage 4 minutter. Det smarte er nu, at hvis du ændrer minuttallet på et slide eller starttidspunktet i første slide, vil de efterfølgende tidspunkter automatisk tilpasse sig, så snart du gemmer præsentationen med CTRL-S.

Husk:
– Minutter skal altid stå i dobbeltparenteser og tidspunktet i en firkantet parentes.
– Det er kun tIdspunktet i første Slide, du skal ændre på, da tidspunktet på alle andre slides, bliver beregnet ud fra starttiden og minuttallene på hvert slide.

6. Lav lærerpogram/oversigt til print .
Tryk ALT-F8, når du er færdig med at time din præsentation. Vælg “Lav_laererprogram” i oversigten og tryk “Afspil” . SlideTImer gemmer nu alle slides som billeder i en mappe og opretter en hjemmeside-fil med en oversigt over både slides, noter og tidspunkter. Oversigtsfilen ligger i samme mappe, hvor du har gemt præsentationen og det kan godt tage et par minutter, at lave oversigten. Åbn filen ved at dobbeltklikke på den – den hedder det samme som din powerpoint – og skriv den ud for at have en oversigt over dine slides på papir.

Uden ansvar og Ingen support

Jeg har lavet SlideTimer, fordi jeg selv manglede værktøjet og jeg yder derfor ikke support, ligesom du bruger værktøjet på eget ansvar. Ideen med at dele værktøjet gratis her er helt enkelt, at jeg tænkte, andre kunne have glæde af det.

Vil du i kontakt med mig, så skriv via LinkedIn eller Twitter: